เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เด็กไทยอ่านคล่อง เขียนคล่อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ชั้นเรียน ความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการเขียน
5 4 3 2 1 รวม เฉลี่ย 5 4 3 2 1 รวม เฉลี่ย
ม.16802211093.83456311093.39
ม.26592724983.62649421983.60
ม.3246711193.4245741193.38
ม.433386774.3555175774.65
ม.524483754.2853175754.64
ม.62357804.293446804.43
Total 94 328 129 2 5 558 3.96 148 219 189 0 2 558 4.01
ร้อยละ 16.85 58.78 23.12 0.36 0.90 100 26.52 39.25 33.87 0 0.36 100
หมายเหตุ
ระดับการอ่าน 5. อ่านคล่อง 4. อ่านดี 3. อ่านได้ 2. อ่านพอได้ 1. อ่านไม่ได้
ระดับการเขียน 5. เขียนคล่อง 4. เขียนดี 3. เขียนได้ 2. เขียนพอได้ 1. เขียนไม่ได้
^