เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ PLC

การอบรม
การอบรม

09 พ.ค. 2561 0 206

อบรมการพัฒนาเครือข่ายบนเว็บและจัดPLC

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและ PLC ยกระดับคุณภาพครูกลุ่มสาระภาษาไทย
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและ PLC ยกระดับคุณภาพครูกลุ่มสาระภาษาไทย

09 พ.ค. 2561 0 252

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย สพม.35 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและ PLC ยกระดับคุณภาพครูกลุ่มสาระภาษาไทย เรื่องการพัฒนาเครือข่ายบนเว็บ และจัด PLC ณ ห้องคอม๑๐๐ อาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จัดโดย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย

1
^