เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม

09 พ.ค. 2561 0 66

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะครูเพื่อเตรียมความพร้อม ทบทวนและสร้างแนวปฏิบัติร่วมกันทั้งโรงเรียน

1
^