เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ บทความ

ผลกระทบต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้านการอ่านหนังสือและการสะกดคำ
ผลกระทบต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้านการอ่านหนังสือและการสะกดคำ

09 พ.ค. 2561 0 380

เด็กที่มีพัฒนาการด้านการอ่านหรือการสะกดคำล่าช้า จะรู้สึกล้มเหลว มีปมด้อย ความนับถือตนเองต่ำ คิดว่าตนเองเรียนไม่ได้และไม่รู้วิธีที่จะเรียน เด็กๆจะรู้ว่ามีปัญหาเรียนไม่ได้ แต่ไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรและไม่รู้ว่าจะให้ช่วยอย่างไร เด็กมักจะมีปัญหาด้านการเรียน

1
^