เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ คำไวพจน์หมวดสัตว์

1
^