jos55 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและ PLC ยกระดับคุณภาพครูกลุ่มสาระภาษาไทย
เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและ PLC ยกระดับคุณภาพครูกลุ่มสาระภาษาไทย

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย สพม.35 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและ PLC ยกระดับคุณภาพครูกลุ่มสาระภาษาไทย เรื่องการพัฒนาเครือข่ายบนเว็บ และจัด PLC ณ ห้องคอม๑๐๐ อาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก  โรงเรียนลำปางกัลยาณี ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จัดโดย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย สพม. เขต ๓๕ smiley

Related

ความคิดเห็น
^