jos55 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วน บรรยากาศสวยงาม ป่าเยอะ ห่างไกลตัวเมือง อากาศปลอดโปร่ง นักเรียนน่ารัก ครูภาษาไทยสวยทุกคน
ผู้เขียน : Sira255580
โพสต์เมื่อ : 29 พ.ย. 2559
ป้ายกำกับ : ทอ

Related

^