เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
การกำหนดชั่วโมงและการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf
ศธ04009/ว6599 เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
docx
สำนวนไทย.docx
สำนวนไทยและความหมาย
doc
หลักสูตร (ปรับปรุง 2560) เริ่มใช้ภาคเรีย1/2561.doc
หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระภาษาไทย
docx
นิทานล้านนาเรื่องขายปัญญา.docx
นิทานประกอบการเขียนย่อความ
docx
เห็ดเผาะ ของอร่อยหน้าฝน.docx
เข้าหน้าฝนแล้ว ในหลายๆ พื้นที่ก็จะมีพืชผักตามฤดูกาลที่จะออกมาให้กินกันเฉพาะฤดูนี้ อย่างในปีนี้ที่นิยมกันมากก็คือ “เห็ดเผาะ” นั่นเอง
pdf
หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน.pdf
รวมหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
jpg
รวมคำไวพจน์ หมวดสัตว์.jpg
รวมคำไวพจน์ หมวดสัตว์ จาก FACEBOOK: ภาษาและวรรณคดีสันสกฤต
pdf
กาพย์เห่เรือ.pdf
บทนำเรื่องกาพย์เห่เรือ
docx
การอบรมเชิงปฏิบัติการ.docx
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
jpg
กินอย่างไรไม่ให้อ้วน.jpg
ควบคุมไม่ใช่การอดอาหาร หลายคนได้ยินเรื่องการควบคุมอาหารแล้วพลันนึกไปว่า จะต้องอดนั่นอดนี่ ต้องงดมื้อเย็น ต้องกินน้อยๆ ซึ่งในความเป็นจริง หลักการในการควบคุมอาหารที่ถูกต้องคือ ควบคุมปริมาณและสารให้เหมาะ
jpg
ครูภาษาไทยลำปางก้าวล้ำนำสู่ไอซีที.jpg
ครูยุคไอซีที
jpg
ทักษะศต21.jpg
ทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
pdf
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.pdf
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
doc
ID Plan.doc
เป็นตัวอย่างการเขียน ID Plan สำหรับครูผู้สอน
pdf
ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูฯ.pdf
ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 (รอบที่ 2) ประจำปี 2561 จำนวน 919 หลักสูตร
pdf
คู่มือการจัดการสมาชิกสำหรับผู้ดูแลระบบ.pdf
สำหรับกำหนดค่าต่างๆ ให้กับสมาชิกที่สมัครใหม่ หรือสมาชิกเก่าที่ลืมรหัสผ่าน
zip
การอ่านเขียน ม 1 6 2560.zip
รายงานการอานและเขียน ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 - 6 ปีการศึกษา2560
1
^